Tisztelt Ügyfelünk!

2018. május 25-től életbe lépett az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), amely a felhasználók személyes adatainak még szélesebb körű védelmét szolgálja.
Hitelintézetünk elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett, kiemelt figyelemmel az adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása tekintetében. A GDPR előírásaihoz igazodva a felkészülési folyamat részeként aktualizáltuk az adatkezelési tájékoztatónkat, melyet weboldalunkon is közzétettünk.

Tájékoztatónk ezen linken is elérhető: Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseikre a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen állunk az érintettek rendelkezésre.

Üdvözlettel: Az Ön pénzügyi partnere.
HUNGÁRIA TAKARÉK
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Otthonteremtés, felújítás és bővítés
 4. Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú, államilag támogatott kölcsöne

Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú, államilag támogatott kölcsöne

Gyermekekre nyújtott támogatás csökkenti a hitel törlesztésének nagyságát.

A kölcsön forintban nyújtható és a törlesztés is forintban történhet.

 

A kölcsön célja:

 

 • új lakás felépítése,
 • értékesítés céljára felépített új lakás megvásárlása,
 • meglévő lakás korszerűsítése.


A kölcsön összege:

 

 • lakás építése, új lakás vásárlása esetén:
 • Budapesten és megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint,
 • egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint.
 • lakás korszerűsítése esetén legfeljebb 5 millió forint.


A kölcsön futamideje:

 

min: 12 hó
max: 240 hónap

 

Kamattámogatásra jogosultak:

 

A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönét

 

a legfeljebb egy gyermeket nevelő, nagykorú, 35. életévüket még be nem töltött személy (továbbiakban: fiatal), vagy
a legalább két gyermeket nevelő, nagykorú, 45. életévüket még be nem töltött személy (továbbiakban: többgyermekes)


igényelhetik, azzal, hogy amennyiben párkapcsolatban élnek, úgy az életkori korlát – a kérelem benyújtásának időpontjában – vonatkozik házastársukra, élettársukra, bejegyzett élettársukra is.

A kamattámogatásos kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejének lejártáig, de legfeljebb húsz évig nyújt támogatást.

 

A kamattámogatás mértéke függ a gyermekek számától.

 

Feltétele:

 

Az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona nincs.

 

A kamattámogatással épített, vásárolt, korszerűsített ingatlanban a támogatott személyeknek legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.

 

A kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • adásvételi szerződés/költségvetés,
 • megvásárolandó/építendő ingatlan tulajdoni lapja ,
 • munkáltató igazolások,
 • házassági anyakönyvi kivonat másolata,
 • építés esetén tervrajz, építési engedély, építési engedély jogerőre emelkedése,
 • lakásbiztosítás,
 • életbiztosítás.


A folyósításhoz kapcsolódó járulékos költségek:

 

 • hitelképesség vizsgálati díj -a hitelösszeg 5 ezreléke /10.000,- - 50.000,- Ft/,
 • ingatlannyilvántartási díj ingatlanonként 12.600,- Ft,
 • értékbecslési díj ingatlanonként 30.000,- Ft,
 • számlavezetési díj 207,- Ft,
 • helyszíni szemle díja: 3.000,-Ft.


Teljes előtörlesztés díja: előtörlesztett összeg 2 %-a

 

Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja: 


előtörlesztett összeg 2%; nem számítunk fel előtörlesztési díjat; ha fennálló kölcsöntartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot; és az előtörlesztést megelőző 12 hónap alatt előtörlesztés nem történt

 

Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja: fennálló tartozás 2%.

 

Folyósítás és törlesztés jellemzői:

 

Építés; korszerűsítés esetén a folyósítás forintban készültségi foknak megfelelően bemutatott számlák alapján, vásárlás esetén az adásvételi szerződésben szereplő ütemben, törlesztés annuitásos.

Hirdetmények