Egy évben az igénybe vehető adójóváírás mértéke maximum 150 000 Ft lehet.

Alapozza meg nyugdíj-kiegészítését aktív korban!


A nyugdíjpénztár lehetőséget teremt tagjai számára, hogy aktív éveik alatt, biztonságos és hatékony módon előtakarékoskodjanak nyugdíjas éveikre.

 

A nyugdíjpénztári tagok éveken, akár évtizedeken át rendszeres befizetéseket teljesítenek a pénztárnál vezetett egyéni nyugdíjszámlájukra, majd a nyugdíjkorhatár elérését követően különböző nyugdíj szolgáltatásban részesülnek a pénztártól.

 

Belépési díj pénztárunkban nincs, már az első befizetés a tag egyéni számlájára kerül.

 

A tagok rendszeres befizetéseinek egy részét, vagy egészét a munkáltatók kedvező adófeltételekkel átvállalhatják.

 

A kifizetések fedezetéül az egyéni nyugdíjszámlán összegyűlt befizetések és azok hozamai szolgálnak.

 

Állami támogatás, kedvezmények

 

 • A megtakarítást az állam az éves befizetés arányában akár 20%-os adójóváírással támogatja. Egy évben az igénybe vehető adójóváírás mértéke maximum 150 000 Ft lehet. Az egyéni befizetések kedvezménye nincs jövedelemkorláthoz kötve.
 • A tagdíjfizetést a munkáltató átvállalhatja.
 • Az egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adó- és illetékmentesen örökölhető. A tag kedvezményezettet jelölhet meg a Nyugdíjpénztárba történő belépés során, illetve a tagsági jogviszony alatt bármikor. Amennyiben a tag nem jelöl kedvezményezettet, a törvényes örökös lesz a teljes megtakarítás tulajdonosa.


Hogyan működik?

 

 • A Nyugdíjpénztár a tag részére egyéni nyugdíjszámlát nyit és vezet.
 • Az egyéni nyugdíjszámlára rendszeres és eseti befizetések érkeznek
 • A tag befizetéseit a Nyugdíjpénztár befekteti, a hozamot folyamatosan jóváírja a tag számláján.
 • A Nyugdíjpénztár egységes alaptagdíja 2017. január 1-től változatlanul 3 200 Ft /hó.


Kifizetés


Az egyéni számlán felhalmozott megtakarításhoz a következő esetekben juthat az ügyfél

 

Nyugdíjkorhatár elérésekor

 

nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdijkorhatár, továbbá az időpont, amelytől a pénztártag

 

 • öregségi nyugdíjban
 • korhatár előtti ellátásban
 • szolgálati járandóságban
 • balett művészeti életjáradékban
 • átmeneti bányászjáradékban
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban),
 • növelt összegű öregségi,
 • munkaképtelenségi járadékban vagy
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül.


Nyugdíjkorhatár elérésekor többféle kifizetés közül választhat:

 

 • egyösszegű kifizetés
 • havi járadékszolgáltatás A járadékszolgáltatás 3 és 25 év közötti időtartamra kérhető.
 • fenti kettő kombinációja (bizonyos összeg egy összegben, a fennmaradó járadék kifizetésként).


A nyugdíjkorhatár, vagy nyugdíjazás utáni szolgáltatások adómentesek. Ha a tag már elérte a nyugdíjkorhatárt, de szolgáltatást a tagsági jogviszony létesítse évét megelőző 10. adóéven belül vesz igénybe akkor az egyösszegű nyugdíjszolgáltatás adóköteles.

 

Ki lehet tag a Nyugdíjpénztárban?

 

 • a 16. életévét betöltötte,
 • a Belépési Nyilatkozatot aláírta, és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 • és a tagdíj fizetését vállalja