1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hitelek
 4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Beruházási és fejlesztési hitelek

Hitel hosszú távon megtérülő fejlesztések megvalósításához.

Kölcsön leírása:

 

A különböző vállalkozási célú, hosszú távon megtérülő fejlesztések megvalósításához a tárgyi eszközök körébe tartozó vagyoni eszközök (gépek, berendezések, épületek, építmények) beszerzésének, felújításának, bővítésének, korszerűsítésének finanszírozására a Takarékszövetkezet beruházási és/vagy fejlesztési hitelt biztosít.

 

A több évre szóló hitelszerződésben a finanszírozás mértékéről, a futamidőről (a hitel futamideje általában öt év, de indokolt esetben - az adósminősítés, a fedezetek és a megvalósítandó beruházás függvényében - lehet ennél hosszabb is) és az esetleges türelmi időről, a biztosítékokról a vállalkozás tevékenységének és pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével állapodik meg az ügyfél és a Takarékszövetkezet.

 

A hitelt mindazok a jogi személyiséggel rendelkező illetve nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetik, akik beruházási céljának megvalósítása reális alapokon nyugszik, rendelkeznek egy meghatározott mértékű (általában 25-30%) sajáterővel, eredményesen működnek, a beruházás magvalósulása alatt képesek a kamatterheket fizetni, s a megvalósítandó beruházás üzembehelyezése után a képződő többlet-nyereség fedezetet nyújt a tőketörlesztésekre.

 

A beruházási és fejlesztési hitelek előnyei:

 

 • A vállalkozásnak csupán az előírt (25-30%) mértékéig kell rendelkeznie saját forrással, a további forrásszükségletet a Takarékszövetkezet biztosítja a hosszabb távon megtérülő beruházásokhoz,

       fejlesztésekhez. Így a beruházáshoz nem kell felhasználni a társaság rövidtávú forrásait, a működés és a beruházás megvalósulása is zökkenőmentesen biztosítható.

 • A kellő időben megvalósítható fejlesztéssel az ügyfél kihasználhatja a kínálkozó kedvező üzleti lehetőségeket.
 • Minden, a vállalkozási tevékenységhez kötődő fejlesztési cél finanszírozható.
 • A hitelösszeg az egyedi beruházási igényekhez igazodik.
 • A hitel a beruházás megvalósulásának ütemében igénybe vehető, törlesztéséhez a Takarékszövetkezet türelmi időt engedhet.
 • A beruházási hitel biztosítéka maga a megvalósuló beruházás, és akár készlet, vevőkövetelés, gép vagy ingatlan is lehet, függően a vállalkozás igényeitől és lehetőségeitől.
 • A mindenkori jogszabályi és pályázati feltételekhez igazodóan a hitelhez különböző támogatások, kamatkedvezmények, adókedvezmények vehetők igénybe. Ezekről a lehetőségekről a hiteltárgyalások során Takarékszövetkezetünk minden estben tájékoztatást nyújt.


A hitel igénylésének módja:

 

 • Pénzforgalmi számla nyitása illetve annak megléte.
 • A Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott hitelkérelem hiánytalan kitöltése és annak mellékletekkel együtt történő benyújtása a pénzintézethez (30 napnál nem régebbi APEH és VPOP igazolás, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ingatlan fedezet felajánlásakor 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, alapító okirat, aláírási címpéldány).
 • A beruházás anyagi-műszaki és forrásösszetételének bemutatása.
 • Üzleti terv készítése legalább a hitel futamidejére.
 • Költségvetés megléte.
 • Az esetleges jogszabályi feltételek teljesülésének igazolása.
 • A sajáterő meglétének igazolása.


A hitel folyósítása szoros elszámoltatással, számlák alapján történik, vagy a pénzforgalmi számlára történő jóváírással, vagy közvetlenül - a sajáterő rendelkezésre állásával - a beruházási szállító számlájának kiegyenlítésével.

 

A sajáterő rendelkezésre állása történhet egyösszegben előre, a beruházás megkezdésekor történő rendelkezésre állással, és történhet forrásarányosan, folyamatosan a számlák kiegyenlítésekor, a hitelszerződésben foglaltak szerint.

 

A hiteldíj és egyéb költségek az adósminősítés és a fedezetek függvényében a mindenkori kondíciós lista szerint kerülnek megállapításra. A kondíciós lista tartalmazza a konkrét, a Takarékszövetkezet által forgalmazott beruházási és fejlesztési hitelformák kondícióit is. (Pl.: kamattámogatásos hitelek: GM, IKIM, Széchenyi Terv;)

Hirdetmények