1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hitelek
 4. Folyószámla hitel

Folyószámla hitel

Kiszámítható pénzszükséglet kiegészítő forrása.

Kölcsön leírása:

 

A folyószámla-hitelkeret rendeltetése, hogy az ügyfél szokásos üzletmenetéhez alkalmazkodva folyamatosan biztosítsa a gazdálkodási folyamat során előre kiszámítható pénzszükséglet kiegészítő forrásait. A hiteltípus alapvető célja a pénzgazdálkodásban jelentkező hullámzások kiegyenlítése oly módon, hogy a gazdálkodás terjedelméhez és jellegéhez igazodva a pénzforgalmi egyensúly megőrzéséhez a Takarékszövetkezet ismétlődően igénybe vehető pénzforrást tart az ügyfél rendelkezésére.

 

A Takarékszövetkezet az ügyfél külön rendelkezése nélkül a folyószámla-hitelkeret terhére kölcsönt folyósít úgy, hogy teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyek teljesítéséhez az ügyfél bankszámla követelése egyébként nem nyújtana fedezetet. A Takarékszövetkezet az ügyfél folyószámláján jóváírt összegeket a kölcsön törlesztésére és a hitelkeret ismételt feltöltésére fordítja, amennyiben a jóváírások meghaladják a tárgynapi teljesítendő fizetési rendelkezések összegét.

 

A folyószámla-hitelkeretet elsősorban azoknak az ügyfeleknek ajánlja a Takarékszövetkezet, akik a pénzintézetünkkel legalább féléves számlavezetési kapcsolatban állnak és számlaforgalmukat teljes körűen, vagy meghatározó részben nálunk bonyolítják.

 

Kölcsön igénylésének feltételei:

 

Kölcsönigénylők köre:

 

 • jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
 • szövetkezetek
 • egyéb gazdálkodó szervezetek
 • egyéni vállalkozók
 • mezőgazdasági őstermelők


A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Takarékszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

 

A Takarékszövetkezet a hitelkérelem benyújtásakor hitelképesség vizsgálati díjat számol fel, melynek mértékét az aktuális hirdetmény tartalmazza.

 

Ügyfél által benyújtandó dokumentumok:

 

Egyéni vállalkozásoknál:

 

vállalkozói igazolvány, különböző működési és egyéb engedélyek


Társas vállalkozásoknál:

 

 • társasági szerződés és alapszabály


Már működő vállalkozásoknál:

 

 • banki aláírás-bejelentő, adóbejelentkezési lap
 • előző évi adóbevallás, társas vállalkozás esetén mérlegbeszámoló
 • a tárgyévre vonatkozó naplófőkönyv, illetve pénztárkönyv
 • újonnan indultaknál betekintésre: naplófőkönyv, pénztárkönyv
 • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén vagyonkimutatás
 • területre, telephelyre vonatkozó okmányok
 • építési szakhatósági engedélyek, friss telekkönyvi tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb.
 • vállalkozással kapcsolatos biztosítási kötvények
 • termékértékesítésre vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelések, szándéknyilatkozatok
 • ingatlanra felajánlott jelzálogjog esetén 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, valamint hivatalos értékbecslés az ingatlanról, illetve egyéb biztosítékként felajánlott vagyontárgyakról
 • APEH-tól, illetve Társadalombiztosítótol igazolás, hogy az ügyfél nem tartozik nekik
 • egyéb, a kérelem szempontjából fontosnak ítélt iratok, dokumentumok
 • taggyűlési határozat
Hirdetmények