1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Agrárfinanszírozás
 4. Közraktári jegy fedezete mellett nyújtott hitel

Közraktári jegy fedezete mellett nyújtott hitel

Közraktári jegy fedezete mellett nyújtott hitel általános információi 

Kölcsön igénylők köre:

 

Devizabelföldinek minősülő mezőgazdasági őstermelő, bármely egyéni és társas vállalkozás, amely közraktárjegy fedezete mellett árut közraktári letétbe helyez és a kérelem beadásának időpontjában

 

 • birtokában van a közraktár által kibocsátott árujegy és zálogjegy egyaránt


Befogadható:

 

 • művi tárolással közraktározott (közraktár által bérelt raktárban, illetve a letevőnél történő tárolással), valamint
 • a közraktár saját telephelyein közraktározott árura kiállított közraktárjegy egyaránt.


Közraktárjegy kibocsátója:

 

A Takarék kizárólag a CONCORDIA Rt és a Hungária Közraktározási Rt által kiállított közraktárjegyeket fogadja el a nyújtott kölcsönök fedezetéül.

 

A fedezetül szolgáló közraktározott áruk köre:

 

A Takarék kizárólag a Budapesti Árutőzsdén (BÁT) jegyzett olyan közraktározható árut fogad el, amelynek közraktárban történő elhelyezéséről a közraktár és a kölcsönigénylő közraktári szerződést köt.

 

A nyújtható kölcsön felső határa, a fedezeti érték meghatározása:

 

A folyósítandó kölcsön összegének megállapításakor az árunak a közraktári jegyen szereplő értéke, vagy a közraktárjegy lejárati időpontja időszakában feltüntetett aktuális havi tőzsdei elszámoló árak közül a legalacsonyabbat kell figyelembe venni (hitelfedezet alapjául szolgáló érték).

 

A tőzsdei elszámoló árakat a Világgazdaság és a Napi Gazdaság című lap folyamatosan közli.

 

A kölcsön összege a hitelfedezet alapjául szolgáló érték 80%-a.

 

A hitelfedezeti értéknek minden esetben fedeznie kell a közraktárjegy fedezetre nyújtott hitel, valamint annak lejáratáig felmerülő hiteldíjak összegét.

 

A kölcsön futamideje, lejárata:

 

A kölcsön lejáratának végső időpontja a közraktárjegy lejárati időpontját megelőző minimum 8 banki munkanap. 
A nyújtható kölcsön maximális futamideje a közraktári jegy futamidejéhez igazodik, melynek maximuma 1 év.

 

Kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok a következők:

 

 • 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány másolata)
 • aláírási címpéldány
 • a legutolsó 2 évi mérlegbeszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés (vagy az elmúlt két év adóbevallása)
 • a kölcsön fedezeteként felajánlott közraktárjegy (árujegy, zálogjegy)
 • a Közraktár és a Letevő között létrejött közraktári szerződés másolata
 • ha nem a Közraktár köt biztosítást, akkor a biztosítási szerződések másolata (elemi kár, betöréses lopás)
 • igazolások lejárt köztartozásokról
 • közraktári jegyek adatai
 • a kiállított közraktárjegyek másolatai
Hirdetmények